Õppeprogrammid

Palade Loodushariduskeskuselt saab tellida vahvaid keskkonna ja loodusega seotud õppeprogramme. Õpperogrammid toetavad riiklikku õppekava ja   säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida.

Hiiumaad avastades

Rändkivide radadel

Kivide kirju maailm

Allikaline Kukka soo

Biosfääri programmialad maailmas ja Eestis

Vee tähtsus ja puhastamine

Kivistunud elurikkus

Looduse lood Palade metsarajal

Loodusõpe erinevates Hiiumaa maastikes

Loodusõpe Sooääre metsarajal

Läänemere elurikkus

Meie puhas ja valge lumi

Mikromaailm

Putukad mutukad

Pärandkultuuriradadel

Rannaniidukohver

Talulapse koolipäev

Tiigid vanas mõisapargis