2014

VEEBRUAR

25. – Lauka PK  I- II klassi teaduskool Palade looduskeskuse laboriklassis

26. –  PK III- IV klassi teaduskool Palade looduskeskuse laboriklassis

MÄRTS

6.-7. –  Looduslaager RMK Ristna looduskeskuses, Palade PK IV- V kl

11. – Tööd alustas Laste Teadusklubi. Teemaks müra ja erinevad helid.

13. – Lauka PK I  keraamika töötuba Suuremõisas  

19. – “Vigri” lasteaed looduskeskuses, õppeprogramm: Putukad, mutukad

20. – I taaskasutus töötuba Palade looduskeskuses. Töötoas osaleb Palade Lasteaed.

28.- Taaskasutustöötuba. Töötoas osalevad Suuremõisa Lasteaed-Põhikool ja Palade Põhikooli VI klass.

APRILL

12. – Linnulauluhommik Kärdlas
15. – Riia koolide õpetajad Palade looduskeskuses. Õppeprogrammi Hiiumaa maastikud tutvustus

MAI

16. – Kärdla ÜG XI klass. Veeanalüüs ja veeelustiku uurimine looduskeskuse laboris
17. – Muuseumiöö Soera Talumuuseumis. Nipernaadi matka korraldamine
22. – Maakondlik II klasside päev Soera taluõuel ja kivimite õppehoonas
29. – Omastehooldajad Palade looduskeskuses ja kivimite õppehoones. Programm “Hiiumaa kaunis loodus”
31. – Linnuõppepäev Käina lahel ja Saarnaki laiul

JUUNI

02. – Käina G ja Riia koolide õpilased Palade looduskeskuses. Õppeprogramm “Huvitav keemia”, tööd mikroskoobiga ja tiigielustiku vaatlus
03. – Orhideede õppepäev Sarve poolsaarel Juhendab Taavi Tuulik

08. – Matk Prassi õõtsiksoosse. Koostöös matkaklubi Mukuga.

21. – Kõigeväeliste Taimede Päev

JUULI

16, 19 – Hiiu Folk, Palade LHK Kivimite õppehoones

SEPTEMBER

19. – Taebla Gümnaasiumi VIII-XII kl keskuses. Õppeprogrammid “Mikromaailm” ja “Biosfääri Programmialad maailmas ja Eestis”

26. – Emmaste lasteaed keskuses – Teaduskool

28. – Sügisene linnuretk Suursadamas

OKTOOBER

01. – Laste Teadusklubi I

02. – Laste Teadusklubi II

03. – Kärdla Lasteaed.   Õppeprogrammid Palade metsarajal I

04. – Suur seenenäitus Kärdla Villao juures

04. – Lemmikloomapäev looduskeskuses

07. – Õppeprogrammide tutvusttamine Kärdla Lasteaia õpetajatele

10.-  Kärdla Lasteaed.  Õppeprogrammid Palade metsarajal II

14. – Taaskasutustöötoad Palade PK õpilastele I

15. – Taaskasutustöötoad Palade PK õpilastele II

17. – Emmaste Lasteaed. Teaduskool II

24. – Emmaste Lasteaed Soera metsarajal

29. – Kärdla Lasteraamatukogu tublid lugejad looduskeskuses. Vee ja värvide töötuba.

29. -Laste Teadusklubi

30. – Laste Teadusklubi

NOVEMBER

6- 7. – Palade PK IV- VI kl õpilaste sügislaager RMK Ristna looduskkeskuses

11. – Palade PK II ja IV klassi öömatk Tõrvaninal

15. – Loodushommik. Kivilood Palade looduskeskuses ja Kivikülvis.

21. – Läänemere päev

26. – Uitamised Indias

28. – Kärdla Sotsiaalkeskuse tegevustuba looduskeskuses

DETSEMBER

02. – Jõulumeisterdamise töötuba IV- VI kl õpilastele. Juhendas Liis Soonik.

03. – Laste Teadusklubi

04.- Laste Teadusklubi